• Camera dùng năng lượng mặt trời
0977049235
0974514237